Subscribe

RSS Feed (xml)

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

★ :: Smooth conner Picture

สวัสดีครับ^ ^!!
วันนี้เรามาเรียนอะไรที่มันง่ายๆกันดีกว่า
สำหรับคนที่ทำ ขอบแบบมนๆกลมๆไม่เป็น

Photoshop Tip :: Smooth conner Picture

เปิดรูปที่ต้องการขึ้นมา
ไปที่ Select>>All หรือกด Ctrl+A

smooth_conner_round_conner

หลังจากนั้น ไปที่ Select>> Modify>>Border. .
ใส่ค่า = 1 แล้วกด ok
smooth_conner_round_conner

ไปที่ Select>> Modify>>Smooth. .
ใสค่่าประมาณ ~10 หรือจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้าอยากได้ขอบรูปแบบโค้งมากๆ
smooth_conner_round_conner

หลังจากนั้นกด delete 2-3ครั้ง
เราก็จะได้ ขอบมนๆ สำหรับรูปเราแล้ว ^O^
smooth_conner_round_conner

* ถ้าวิธีมันยุ่งยากไปก็ใช้ Shape ตัดก็ได้ครับ เนียนเหมือนกัน ^^


Smooth conner_Stroke, Photoshop tutorials, how to phoptoshop

ไม่มีความคิดเห็น: